PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (99-119)
Role Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (34)
1.
Brzeziński, Z. (2008). Druga szansa. Warszawa: Świat Książki.
 
2.
Antczak, A. (2011). Unia Europejska. Bezpieczeństwo– strategia – interesy. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
 
3.
Parzymies, S. (2010). USA, UE i NATO – pomiędzy kooperacją a konkurencją, materiały z konferencji naukowej. Warszawa: WydawnictwoAkademii Obrony Narodowej.
 
4.
Merlingen, M., Ostrauskaité, R. (2008). European Security and Defence Policy. London: Routledge.
 
5.
Legucka, A. (2008). Polityka wschodnia Unii Europejskiej. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
6.
Liszek, D. (2011). Francja wobec kryzysu w Afryce Północnej. Biuletyn PISM nr 27.
 
7.
Znojek, B. (2011). Hiszpania wobec kryzysu w Afryce Północnej.Biuletyn PISM nr 28.
 
8.
Tygodnik BBN. Przegląd Informacji o Bezpieczeństwie Narodowym wraz z komentarzem nr 19. (2011) Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
 
10.
Jokela, J. (2009). The European Union as an International Actor – Europeanization and EU’s Relations with Asia. Paper for the ISA Annual Convention “Exploring the Past, Anticipating the Future”. New York.
 
11.
Bull, H. (1992). Civilian power Europe: A contradiction in terms? Journal of Common Market Studies Vol. 21, No. 1-2.
 
12.
Manners, I. (2005). Normative Power Europe: A Contradiction in terms? Journal of Common Market Studies Vol. 40, No. 2.
 
13.
Najnowsza Encyklopedia Powszechna (2005). Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
 
14.
Stavridis, S., (2001).Why the ”Militarasing” of the European Union is Strengthening the Concept of a Civilian Power Europe. EUI Working Papers No. 2001/17.
 
15.
Zielonka, J. (1998). Explaining Euro-Paralysis: Why Europe is Unable to Act in International Politics. London: Macmillan.
 
16.
Smith, K. E. (2000). The End of Civilian Power Europe. A Welcome Demise or Cause for Concern? The International Spectator No. 2.
 
17.
Parzymies, S. (2009). Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 
18.
Milczarek, D. (2003). Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 
19.
Cramér, P., Gustavsson, S., Oxelheim, L.(2007). The EU as a Global Actor. Stockholm: Santérus.
 
20.
Duna, D. (2010). Defining the European Union as a global security actor. Eurolines Vol. 10.
 
21.
Gnesotto, N. (1998). La puissance et l’Europe. Paris: Presse de Sciences-Po.
 
22.
Zielonka, J. (2007). Europa jako imperium: nowe spojrzenie na Unię Europejską. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
23.
Gnesotto, N. (2004). La politique européenne de securité et de défense. Paris: Intitut d’études de sécurité de l’Union Européenne.
 
24.
Lodge, J. (1993). The European Community and the Challenge of the Future. London: Pinter.
 
25.
Smith, K. E. (1997). Paradoxes of European Foreign Policy. The Instruments of European Union Foreign Policy. EUI Working Papers No. 97/68.
 
26.
Liszczyk, D. (2011). Aktualne podejście Francji do polityki bezpiebezpieczeństwa i obrony UE. Biuletyn PISM nr 6(755).
 
27.
Youngs, R. (2004). Normative Dynamics and Strategic Interests in theEU’s External Identity. Journal of Common Market Studies Vol. 42, No. 2.
 
28.
Powel, B.T. (2009). A clash of norms: normative power and EU democracy promotion in Tunisia. Democratization Vol. 16, No. 1.
 
29.
Scheipers, S., Sicurelli, D. (2008). Empowering Africa: normative Power in EU-Africa relation. Journal of European Public Policy No. 15/4.
 
30.
Sjursen, H. (2006). The EU as a ‘normative’ power: how can this be? Journal of European Public Policy No. 13:2.
 
31.
Cavatorta, F., Tonra, B. (2007). Normative foundations in EU foreign, security and defence policy: the case of the Middle East peace process – a view from the field. Contemporary Politics Vol. 13, No. 4.
 
32.
Pace, M. (2009). Paradoxes and contradictions in EU democracy promotion in the Mediterranean: the limits of EU normative power. Democratization Vol. 16, No. 1.
 
33.
Wood, S. (2009). The European Union: a Normative or Normal Power? European Foreign Affairs Review Vol. 14/1.
 
34.
Liszczyk, D. (2011). Bilans roku urzędowania wysokiej przedstawiciel UE. Biuletyn PISM nr 16(765).
 
Journals System - logo
Scroll to top