PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Z przyjemnością poprzedzam słowem wstępnym polskie tłumaczenie wybranych artykułów napisanych przez Marię Romanę De Gasperi, córkę włoskiego męża stanu - Alcide De Gasperiego. Od młodości była jego sekretarzem i doradcą, obecnie zaś nieustannie promuje dziedzictwo Ojca. Alcide De Gasperi był jednym z współautorów i realizatorów koncepcji integracji europejskiej, współinicjatorem tworzonej w 1949 roku Rady Europy oraz Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W roku piećdziesięciolecia Traktatów Rzymskich warto bliżej poznać dorobek Alcide De Gasperiego. Publicystyka córki, jej odniesienia do życia i dzieł Ojca, może ułatwić nam zrozumienie głębokich chrześcijańskich inspiracji w europejskim myśleniu De Gasperiego. Dziś, gdy wielu próbuje zacierać chrześcijańskie korzenie Europy, to świadectwo córki jednego z twórców idei zjednoczenia kontynentu jest szczególnie cenne.
PODZIĘKOWANIA
Nieżyjącemu adwokatowi Antonio Muolo.
Journals System - logo
Scroll to top