PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (257-280)
Socjoterapia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Punkcie Pomocy Dzieciom „PROMYK” w Olsztynie
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Socjoterapia jako praca w grupie i poprzez grupę wobec osób z zaburzeniami zachowania to jedna z dróg pomocy dzieciom wychowującym się w rodzinach dysfunkcyjnych, których specyfika niesie potrzebę pracy nad doświadczeniami urazowymi, towarzyszącymi im trudnymi emocjami, destrukcyjnymi sądami o sobie i otaczającej rzeczywistości oraz wynikającymi z nich zaburzonymi zachowaniami. Niniejszy artykuł przedstawia specyfikę rodzin dysfunkcyjnych oraz proces przygotowania i realizacji programu zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi w Punkcie Pomocy Dzieciom „PROMYK” – opiera się na doświadczeniach autorki jako realizatorki tych zajęć.
Journals System - logo
Scroll to top