PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (355-368)
Sztuczna inteligencja – wybór orzecznictwa
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia przegląd orzecznictwa, w którym występują sprawy o problematyce powiązanej z technologią sztucznej inteligencji. Zgromadzony na potrzeby niniejszego opracowania zbiór orzeczeń dotyczy takich zagadnień jak: funkcjonowanie oprogramowania botów do interakcji z człowiekiem, wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy kosztorysu naprawy pojazdów samochodowych, zastosowanie sztucznej inteligencji w radiologii medycznej, zabezpieczenia przy pomocy biometrii twarzy, wykorzystanie sztucznej inteligencji w aplikacjach graficznych, stosowanie sztucznej inteligencji do filtrowania portali społecznościowych, aby nawoływać do terroryzmu. Głównym przedmiotem badania jest ocena potrzeby regulacji technologii sztucznej inteligencji, jak również ocena płaszczyzny zagrożeń funkcjonowania technologii w kontekście zaprezentowanego orzecznictwa.
 
REFERENCJE (4)
1.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Rozwój Nowoczesnych Technologii w Kontekście Procesu Stanowienia Prawa na Przykładzie Strategii AI, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2019, t. 12, nr 2, s. 53–71.
 
2.
Różanowski K., Sztuczna inteligencja rozwój, szanse i zagrożenia, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki” 2007, nr 2, s. 109–135.
 
3.
Sitek P., Oczekiwania obywateli i zagrożenia perspektywy stabilnego kierowania krajem w dobie kryzysu, [w:] M. Such-Pyrgiel (red.), Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2013, s. 175–192.
 
4.
Wojniak G., Metody Sztucznej Inteligencji w Systemach ekspertowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2008, nr 22, s. 143–150.
 
Journals System - logo
Scroll to top