PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (210-229)
Telematyka – bezpieczeństwo za cenę prawa do wyboru?
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Najnowsze technologie komunikacyjne i internetowe są obecne również w branży motoryzacyjnej. Mają przy tym ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W najnowszych pojazdach technologia pomaga kierowcy w podróży, umila jej czas oraz oferuje możliwość diagnozowania pojazdu w czasie rzeczywistym, dając poczu- cie bezpieczeństwa i komfortu. Postępujący trend wyposażania pojazdów w coraz to nowsze zdobycze technologii jest procesem, który ma wpływ na szeroko rozumiany rynek oraz prawa i obowiązki jego uczestników. Zagadnienie to zaczyna być również szczegółowo regulowane przez przepisy prawa. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka stosowania systemów telematycznych w pojazdach w aspekcie prawnym, a także wynikające z przepisów uprawnienia i obowiązki producentów pojazdów, przedstawicieli branży serwisowej oraz konsumentów. Podjęta zostanie również próba oceny tych regulacji oraz szans na ich pełne stosowanie w praktyce.
 
REFERENCJE (9)
1.
Franke A., Stanowisko Koalicji R2RC w kwestii pokładowych systemów telematycznych, SDCM, Warszawa 2015.
 
2.
Kamiński T., Wybrane zagadnienia Inteligentnych Systemów Transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019.
 
3.
Kamiński T. i in., Standaryzacja Paneuropejskiego Systemu Automatycznego Powiadamiania Ratunkowego – eCall, Polski Kongres ITS, Warszawa 2010.
 
4.
Mikulski J., Advances in Transport Systems Telematics 2, praca zbiorowa, monografia, Wydawnictwo Chair of Automatic Control in Transport, Faculty of Transport, Silesian University of Technology, Katowice 2007.
 
5.
Mikulski J., Advances in Transport Systems Telematics, praca zbiorowa, monografia, Wydawnictwo Jacek Skalmierski Computer Studio, Katowice 2006.
 
6.
Nowacki G. (red.), Telematyka transportu drogowego, ITS, Warszawa 2008.
 
7.
Piecha J., Rejestracja i przetwarzanie danych w telematycznych systemach transportu, praca zbiorowa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
 
8.
Wydro K.B., Telematyka – znaczenie i definicje terminu, „Telekomunikacja i techniki informacyjne” 2005, nr 1–2.
 
9.
Sitek P., Prawno-administracyjne uwarunkowania rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] W. Brzęka, S. Ćmiel, K. Novikova (red.), Funkcjonowanie administracji publicznej – historia i stan obecny, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2013.
 
Journals System - logo
Scroll to top