PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (187-202)
Troska rodziców o dziecko w aspekcie jego zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule Autorzy podnoszą, że nowe technologie są źródłem nowych wyzwań dla ochrony prywatności, której w szczególności potrzebują dzieci, niemające do końca rozwiniętej świadomości zagrożeń płynących z nowych technologii. Odpowiedzialność spoczywa na rodzicach/ opiekunach prawnych, którzy powinni być świadomi czyhających zagrożeń, jak również na dostawcach usług internetowych, adminach, autorach gier, stron, czy na służbach państwowych. Z drugiej strony, wskazano na nowe rozwiązania prawne będące ujednoliceniem prawa krajów członkowskich UE, regulujące kwestię wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oraz ustalając granicę minimalnego wieku na podjęcie przez dziecko decyzji o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych.