PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (21-38)
Wdrażanie i partycypacja w innowacjach − ocena działalności małych firm z Wałbrzycha i okolic
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel artykułu stanowi ocena działalności firm z Wałbrzycha i okolic w kontekście wdrażania i partycypacji w innowacjach. Zbadane zostały małe organizacje w zakresie działań innowacyjnych we własnym przedsiębiorstwie. Uwaga została zwrócona na dylematy przedsiębiorców zarówno pod kątem posiadanego lub możliwego potencjału innowacyjnego, jak i otoczenia oraz skłonności przedsiębiorców wpartycypowaniu we wspólnych przedsięwzięciach innowacyjnych. Podjęta została próba identyfikacji zależności kapitału względem możliwości rozwoju, wskazania korzyści z innowacji, jak i barier. Przeprowadzone badania ankietowe pomogły ocenić możliwości i skłonność przedsiębiorców do wprowadzania zmian poprzez wdrażanie nowych rozwiązań. Podsumowanie badań stanowi wskazanie ograniczeń oraz inwentaryzację przykładów rozpoczętych działań innowacyjnych realizowanych w branży obecnej lub branży dodatkowej, odmiennej od dotychczasowej. Wyniki badań pozwalają ocenić podejście przedsiębiorców do innowacji w każdym etapie prowadzenia działalności. Głównym podmiotem badań są przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 49 osób z Wałbrzycha i okolic.
 
REFERENCJE (16)
1.
Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. (2012). Społeczny wymiar innowacji. „Zarządzanie Publiczne”, nr 2 (20).
 
2.
Cook P. (2006). Bliskość, wiedza i powstawanie innowacji. Warszawa, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2 (24).
 
3.
European Commission, (2013). Guide To Social Innovation, Brussels.
 
4.
Gierańczyk W., Sadoch A. (2015). Współdziałanie aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce według województw wlatach 2010–2012. Bydgoszcz,.
 
5.
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Gondek A. (2015). Innowacje jako czynnik zwiększający wartość przedsiębiorstwa.Wałbrzych, Prace naukowe WWSZiP.
 
6.
Johnson S. (2014). Kto zabrał mój ser. Warszawa.
 
7.
Kapusta M. (2013). Zarządzanie projektami.Warszawa, Samo Sedno.
 
8.
Olejniczuk-Merta A. (2013). Innowacje społeczne. Warszawa, IBRKK, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 
9.
Panek-Owsiańska M. (2013). Innowacje społeczne. Wspólna odpowiedzialność, rola innowacji. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Praca zbiorowa.
 
10.
Praszkier R., Nowak A. (2005). Zmiany społeczne powstałe pod wpływem działalności przedsiębiorców społecznych. „Trzeci Sektor”, Wyd. Fundacja Instytut Spraw Społecznych, nr 2 / wiosna 2005, s. 140−157.
 
11.
Szostak E. (2012). Bariery innowacyjności przedsiębiorstw z powiatu i miasta Wałbrzych. Szczecin, Uniwersytet Szczeciński.
 
12.
Wronko-Pośpiech M. (2015). Innowacje społeczne − pojęcie i znaczenie. Katowice,.
 
13.
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 212.
 
14.
 
15.
 
16.
OECD (2011). Fostering innovation to address social challenges. Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP), Paris, http://www.oecd.org/sti/inno/4... (dostęp: 10.05.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top