PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (191-200)
Wolontariat wychowanek jako metoda pracy resocjalizacyjnej w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
W pierwszej części artykułu przedstawiono motywy zachowań prospołecznych wolontariuszy oraz zasady pracy wolontariusza. W drugiej części zaprezentowano wieloletnie już doświadczenia wykorzystania wolontariatu jako metody resocjalizacji wychowanek Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie – Falenicy. Dużą skuteczność takiej metody potwierdza ponad 80% przypadków udanego wejścia w dorosłe życie byłych wychowanek tej placówki.
Journals System - logo
Scroll to top