PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (100-109)
Wpływ procesu psychoterapeutycznego na dokonanie zmiany w rozwoju osobowości u pacjenta
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł został napisany na podstawie przeprowadzonej pracy psychoterapeutycznej w latach 2015 – 2017. Na łamach tego artykułu będzie można obejrzeć przebieg procesu psychoterapeutycznego i dokonaną zmianę u pacjentki w zakresie zachowania oraz myślenia o sobie i o innych. Podczas prowadzonego procesu psychoterapeutycznego została ukazana trudność dokonania zmiany i zastosowania jej w codziennym funkcjonowaniu. Ważnym aspektem psychoterapii było budowanie relacji z bliskimi osobami. Artykuł wykorzystuje metody badawcze typowe dla psychologii, tj obserwacja sytuacyjna, wywiad. Celem artykułu jest przedstawienie na ile praca z psychoterapeutą wpływa na zmianę w rozwoju osobowości u konkretnego pacjenta.
Journals System - logo
Scroll to top