PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (266-282)
Wpływ sztucznej inteligencji na pracę biur rachunkowych
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł ma charakter teoretyczno-metodologiczny. Opisano w nim pojęcie sztucznej inteligencji. Zarysowano, jak na przestrzeni lat sztuczna inteligencja wypiera powoli pracę człowieka. Sztuczna inteligencja to nowe technologie, które pojawiają się w każ- dej dziedzinie życia człowieka. Przykładów nie trzeba szukać daleko – to cyfrowy operator sieci, inteligentna klimatyzacja, zakupy online, odkurzacze podłączane do sieci, roboty używane w fabrykach. Praca ma na celu wykazać, jak niebezpieczna dla człowieka może być sztuczna inteligencja. Może ona doprowadzić do tego, że za kilka czy kilkanaście lat część zawodów zniknie. Tam gdzie praca ludzka jest czynnością powtarzalną, zastąpi się ją maszyną. Rozwój technologiczny przekształcił maszynę do pisania w komputer, już dziś posiadamy maszyny potrafiące się uczyć. Należałoby zadać pytanie, co stanie się za kilkanaście lat, jak daleko posunie się ta lawina postępu technologicznego. Nowe technologie wymagają ostrożnego nimi zarządzania. W pracy opisano, jak nowe technologie wpływają na pracę biur rachunkowych. Wskazano, które czynności księgowe mogą zostać całkowicie przejęte przez maszyny. W artkule przedstawiono kilka hipotez. Pierwszą z nich jest uznanie, że wprowadzanie danych do systemów księgowych zostanie zautomatyzowane i przejęte przez nowe technologie. Druga hipoteza zakłada, że zawód księgowego się zmieni, lecz nie zniknie. Zgodnie z kolejną hipotezą nowe technologie w obrocie prawa publicznego stworzą podstawy naliczania podatków przez administrację skarbową.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bartosiewicz A., Kasy fiskalne online, LEX/el., 2017.
 
2.
Bartosiewicz A., Smaga M., 3. Podmioty zobowiązane do sporządzania i przekazywania jednolitych plików kontrolnych, [w:] A. Bartosiewicz, M. Smaga, E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny, Lex, Warszawa 2018.
 
3.
Bartosiewicz A., Smaga M., Rozdział 9 Kierunki rozwoju jednolitych plików kontrolnych, [w:] A. Bartosiewicz, M. Smaga, E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny, Lex, Warszawa 2021.
 
4.
Gardner H., Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, Basic Books, New York 1983.
 
5.
Gołębiewski P., Ramy prawne blokady rachunku bankowego i wstrzymania transakcji płatniczej, [w:] P. Sitek (red.), Pieniądz i jego oddziaływanie ma otoczenie, Lex, Warszawa 2016,.
 
6.
Kaplan J., Sztuczna Inteligencja – co każdy powinien wiedzieć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
 
7.
Krywań T., Jednolity Plik Kontrolny, ABC, Warszawa 2017.
 
8.
Kuźniacki B., Zastosowanie sztucznej inteligencji do prawa podatkowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2017, nr 2.
 
9.
McCarty L.T., An Experiment in Artificial Intelligence and Legal Reasoning, „Harvard Law Review” 1977, t. 90, nr 5.
 
10.
Mikuła P., System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej – najważniejsze aspekty nowej regulacji, Lex, Warszawa 2018.
 
11.
Sandler D., Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation: Pushing the Boundaries, Lex, Haga 1998.
 
12.
Sobczak T., Z historii rachunkowości, SkWP, Warszawa 2012.
 
Journals System - logo
Scroll to top