PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (253-272)
Współczesne wykorzystanie dronów w sferze cywilnej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
STRESZCZENIE
Na przełomie kilku, a nawet kilkunastu ostatnich lat nastąpił bardzo dynamiczny rozwój nowych technologii, szczególnie zauważalny w dziedzinie miniaturowych układów sterowania, obserwacji i łączności1. Postęp i innowacyjność są dostrzegane przede wszystkim w sektorze przestrzeni powietrznej za sprawą bezzałogowych statków powietrznych, dzięki którym prawie każdy może mieć do niej praktycznie nieograniczony dostęp. Rozwój bezzałogowych statków powietrznych przyczynił się do ich coraz powszechniejszego użycia nie tylko w przemyśle zbrojeniowym, będącym prekursorem tych rozwiązań, gdzie pierwotnie były i są wykorzystywane do działań bojowych, patrolowych, zwiadowczo-obserwacyjnych, rozpoznawczych czy monitoringu, ale również w szerokim spektrum możliwości ich używania w sferze cywilnej2. Współczesne rozwiązania technologiczne zmierzają w kierunku zminimalizowania udziału człowieka w najróżniejszych jego działaniach, a możliwość zastosowania dronów, praktycznie w każdej dziedzinie życia, sprzyja ich dynamicznemu rozwojowi i napędza producentów do coraz to ciekawszych rozwiązań technologicznych3. Rosnący dostęp do zaawansowanej elektroniki daje szeroki wachlarz zastosowań praktycznych i nowatorskiego wykorzystania przestrzeni powietrznej. Jednak oprócz wielu korzyści, stosowanie tego rodzaju rozwiązań niesie za sobą również cały szereg problemów prawnych, społecznych i technicznych4. Coraz częściej podnoszone są, nie tylko w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej, zagadnienia etyczne, odnoszące się do wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych w kontekście ochrony prywatności i danych osobowych.
 
REFERENCJE (6)
1.
Kijewski T.: Generalne założenia Zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS. w: Nowe technologie w zwalczaniu terroryzmu. Projekt PROTEUS, pod red. K. Jałuszyńskiego, K. Liedela, s. 57, Warszawa 2009.
 
2.
Maj-Marjańska J., Pietrzak P.: Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, s. 204, w: Bezpieczeństwo Narodowe, Nr II-2011/18.
 
3.
Moldenhawer A., W. Perkowski: Pneumatyczna wyrzutnia startowa bezpilotowych samolotów. w: Transactions of the Institute of Aviaton. Prace Instytutu Lotnictwa, pod red. Zdzisława Gosiewskiego. Nr 216/2011.
 
4.
Mroczek A.: Roboty mobilne… Warszawa 2009, s. 107 i n.
 
5.
Mroczek A: Roboty mobilne i bezzałogowe statki latające jako integralny element systemu wspomagania działań w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. w: Nowe technologie w zwalczaniu terroryzmu. Projekt PROTEUS, pod red. K. Jałuszyńskiego, K. Liedela, Warszawa 2009, s. 107 i n.
 
6.
Niklas J., Walkowiak A.: Drony – nadzór z powietrza, Fundacja Panoptykon, www.panoptykon.org/sites/default/files/panoptykon_drony_-_nadzor_z_powietrza_11.07.2014_0.pdf – dostęp 15.07.2015 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top