PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone przez zespół Centrum Analiz Lokalnych WSGE w kwietniu 2016 roku na terenie powiatu otwockiego. W skład zespołu wchodzą: dr Małgorzata Such-Pyrgiel, dr Tomasz Wrzosek, dr Kateryna Novikova, dr Dorota Łażewska, dr Grzegorz Winogrodzki, dr Łukasz Roman. W badaniu wzięły udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne działające na terenie powiatu: Katolickie Liceum Humanistyczne im. Jadwigi Królowej Polski (15 osób), Liceum Ogólnokształcące im. św. Tomasza z Akwinu (11 osób), Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie (19 osób), Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica (111 osób), Zespół Szkół nr 1 (124 osoby), Zespół Szkół nr 2 (92 osoby), Zespół Szkół Ogólnokształcących im K.I. Gałczyńskiego (118 osób). Badaniu zostali poddani uczniowie klas maturalnych. W sumie zwrócono 490 wypełnionych ankiet.
Journals System - logo
Scroll to top