PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (91-117)
Czy korupcja zagraża jednostce? Wpływ i ocena przestępczości korupcyjnej na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój Polski i jej obywateli
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
 
REFERENCJE (4)
1.
Pokruszyński W., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, WSGE, Józefów 2008.
 
2.
Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe, WSGE, Józefów 2009.
 
3.
Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, WSGE, Józefów 2010.
 
4.
Zawisza J., Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji, Fundacja PRO POMERANIA, Słupsk 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top