PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (243-255)
Edukacja społeczeństwa dla bezpieczeństwa
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (3)
1.
Cieślarczyk, M., Kunikowski, J., Loranty, K., Wierzbicki G. (2008). Przygotowanie dzieci i młodzieży do działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 
2.
Monthly Report – August 2011, Centre of Excellence Defence Against Terrorism, www.tmmm.tsk.tr.
 
3.
Wypowiedź Zbigniewa Marciniaka, Wiceministra Edukacji dla czasopisma „Polska”.