PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (125-140)
Kompetencje organów gminnych w przedmiocie określania stawek i ustalania opłaty adiacenckiej
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (13)
1.
Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2014.
 
2.
Bielecki L., Paździor M., Samorząd terytorialny [w:] Ustrojowe prawo administracyjne, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Warszawa 2011.
 
3.
Bielecki L., Prawne formy działania administracji [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Warszawa 2011.
 
4.
Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz., Warszawa 2011.
 
5.
Bułajewski S., Rada gminy jako organ stanowiący [w:] Status prawny rady gminy, red. M. Chmaj, Warszawa 2012.
 
6.
Czochański M., Dziubińska J., Wpływ opłat adiacenckich związanych z podziałem nieruchomości na budżet gminy na przykładzie Łodzi, Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2008, nr 2.
 
7.
Kańduła S., Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin, Finanse Komunalne 2008, nr 4.
 
8.
Korenik D., Formy oddziaływania samorządu terytorialnego na regionalny sektor finansowy [w:] Gospodarka i przestrzeń, red. S. Korenik, N. Derlukiewicz, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 341, Wrocław 2014.
 
9.
Kusterka−Jefmańska M., Jakość życia a jakość usług publicznych w praktyce badań na poziomie lokalnym [w:] Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno−gospodarczej i przestrzennej, red. J. Potocki, J. Ładysz, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 367, Wrocław 2014.
 
10.
Ruczkowski P., Prawne formy działania w postępowaniu administracyjnym [w:] Postępowanie administracyjne, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Warszawa 2011.
 
11.
Śleszyńska E., Opłata adiacencka przy podziale nieruchomości a wycena nieruchomości, Krakowski Rynek Nieruchomości 2014, nr 3.
 
12.
Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.
 
13.
Wierzbowski B., Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, Warszawa 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top