PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (385-402)
Konsekwencje wprowadzenia stanów nadzwyczajnych dla funkcjonowania organów władzy ustawodawczej
 
Więcej
Ukryj