PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (167-188)
Nieprzystosowanie społeczne jednostki czy rodziny – dyskusja nad przyczynami zaburzeń jedzenia w świetle wyników badań własnych
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Anoreksja i bulimia to bardzo poważne, a niekiedy śmiertelne choroby. Charakteryzują się nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, które mogą obejmować albo niewystarczające, albo nadmierne spożywanie żywności. Anoreksja charakteryzuje się odmową utrzymania zdrowej wagi ciała i obsesyjny strach przed przybraniem na wadze. Bulimia charakteryzuje się nadmiernym jedzeniem oraz zwracaniem (np. wywoływanie wymiotów, nadmierne stosowanie środków przeczyszczających / moczopędnych lub nadmierny wysiłek). Mimo że czynniki te są zazwyczaj uważane za zaburzenia w odżywianiu, czasem, zwłaszcza w przypadku bulimii, można w nich dopatrzyć się aspektów niedostosowania społecznego wśród tych osób. Artykuł sprawdza, czy zaburzenia odżywiania mogą być spowodowane ograniczeniami rodziny w różnych sferach funkcjonowania. Wyniki badań wykazały, że pacjenci z bulimią zgłosili więcej ograniczeń niż pacjenci z anoreksją i są podobne w tym względzie do chorych na schizofrenię. Wyniki te zostały omówione w świetle hipotezy i uwag na temat niedostosowania społecznego pacjentów z bulimią.
Journals System - logo
Scroll to top