PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (71-85)
PROFILAKTYKA CYBERPRZEMOCY W SZKOLE
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
W wyniku gwałtownego upowszechnienia dostępu do Internetu w ciągu ostatniej dekady, coraz więcej spośród obecnych w świecie zjawisk znajduje w nim swoje odzwierciedlenie. Rozrywka, wydarzenia, kultura, uczucia przenoszone są do świata Internetu, który nadaje im piętno nowoczesności. Także interakcje międzyludzkie nabierają nowych form i znaczeń. Co naturalne zatem, przemoc także znajduje w nim swój specyficzny obraz. Zjawiska obecne w sieci oddziałują bezpośrednio na ludzkie losy, czasem silniej i trwalej niż te poza nią. Czasem zjawiska występujące w rodzinie, szkole można wytłumaczyć tylko za odwołaniem się do wydarzeń i treści obecnych w Internecie. Bywa, że tam trzeba szukać przyczyn zachowań, które budzą niepokój u osób odpowiedzialnych za wychowanie dziecka. Nawet jeśli z pozoru z dzieckiem nie dzieje się nic złego, przychodzi zaraz po szkole do domu i spędza czas w swoim pokoju, może w rzeczywistości, w przestrzeni internetowej, spotykać się z problemami, które je przerastają, i bez pomocy nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Internet staje się czasem żyzną glebą, na której szybko kwitną problemy, urastając w realnym świecie do gigantycznych rozmiarów.
 
REFERENCJE (19)
1.
Andrzejewska A., (Nie)Bezpieczny komputer, od euforii do uzależnień, Wyd. APS, Warszawa 2008.
 
2.
Andrzejewska A., J. Bednarek, W. Bożejewicz, A. Chaberska, Dziecko w sieci, Wyd. Fundacja Pedagogium, Warszawa 2008.
 
3.
Kawula S., Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
4.
Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS – EU Kids Online – PL.
 
5.
Laskowska K., Zapobieganie patologiom – wyzwaniem dla edukacji współczesnego społeczeństwa, spojrzenie kryminologa, [w:] Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Białystok 2010.
 
6.
Lenardon J., Protect Your Child on the Internet: A Parent’s Toolkit, Self--Counsel Press, North Vancouver 2006.
 
7.
Pospiszyl K., Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2007.
 
8.
Pyżalski J. [w:] Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, red. Robin M.Kowalski, Susan P.Limber, Patricia W. Agatston, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.
 
9.
Staksrud E., Problematic conduct: juvenile delinquency on the internet, [w:] S. Livingstone, L. Haddon (red.), Kids online Opportunities and risks for children, Policy Press, Bristol 2009.
 
10.
Susan J. Jones, Lynne Hall, Sue Kerridge, Sarah Woods and Marc Hall, Visualising the cyberbullyAnalysing Teenagers Expressive Drawings, Materiały konferencyjne IADIS International Conference e-society 2011, Avila.
 
11.
Wojtasik Ł. (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Wyd. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2009.
 
12.
Matuszewska B., Mass media - szanse i zagrożenia, [w:] Wychowawca, nr 6 (114)/2002.
 
13.
Sabella Rusel A., Cyberbullying: Who,What,Where,Why, and What Now [w:] Counceling and Human Development, ProQuest Education Journals,kwiecień 2009, vol.41.
 
Journals System - logo
Scroll to top