PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (281-292)
Squat – miejsce kultury alternatywnej
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
W opracowaniu zostało przedstawione zjawisko określane jako squatting, którego charakterystycznymi cechami są między innymi: życie w rozmaitych pustostanach, silne poczucie wartości, bycie miejscem tworzenia kultury alternatywnej. Zaprezentowano dwa obrazy tej rzeczywistości: pierwszy dotyczy życia mieszkańca pustostanu, zafascynowanego literaturą; drugi zaś jest wynikiem przeprowadzonej rozmowy z osobą tworzącą tę rzeczywistość. Squatting jest więc specyficzną drogą potwierdzania własnej oryginalności i protestem przeciwko życiu w narzuconych schematach.