PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (147-165)
Teorie zachowań agresywnych a odpowiedzialność
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Zjawisko agresji budzi duże zainteresowanie społeczne i jest przed-miotem wielu analiz naukowych, medialnych i prawnych. Lata pracy w środowisku osób niepełnosprawnych i osób niedostosowanych społecznie skłoniły mnie do zajęcia się problemem zachowań agresywnych a odpowiedzialności. Badania, które prowadziłam potwierdzają obserwacje, że chłopcy i dziewczęta inaczej rozwiązują konflikty i nieporozumienia. Płeć różnicuje także formy zachowań autodestrukcyjnych. Przeżycia ujemne uświadamiają jednostce, czym jest odpowiedzialność za świat i siebie. Ogromnie ważne jest zrozumienie drugiego człowieka, jego osobowości i bagażu doświadczeń. NIKOGO nie można skazać na „zaszufladkowanie”. W każdym człowieku należy poszukiwać tego co jest w nim najlepsze a wtedy może uda nam się zamienić zachowania agresywne na odpowiedzialność za siebie, drugiego człowieka i świat.
Journals System - logo
Scroll to top