PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (149-166)
Terroryzm a państwo
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (8)
1.
Jakubczak R., Flis J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona 2006.
 
2.
Marczak J., Pawłowski J., O obronie militarnej polski przełomu XX-XXIwieku, Bellona, Warszawa 1995.
 
3.
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa, 1997.
 
4.
Piątkowski K., Informator dla żołnierzy. NATO, MON DS-W, Warszawa 1997.
 
5.
Przeciw terroryzmowi, „Polska Zbrojna” z 30.06.1993 r.
 
6.
Targowski A., Dronicz S., Wizja Polski, Warszawa 2000.
 
7.
Transformacja NATO: perspektywa polska i regionalna, www.sgwp.wp.mil.pl., 13.03.2008 r.
 
8.
Zubrzycki R., Powracająca fala, „Polska Zbrojna“, nr 185 – 1995 r.