PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (71-83)
Współpraca transgraniczna na rzecz bezpieczeństwa państwo grupy Wyszehradzkiej
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (13)
1.
Zięba R. (2008). Wstęp. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa.
 
2.
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego. T. 4. (2003). Warszawa.
 
3.
Prońko J. (2007). Współpraca w obszarze bezpieczeństwa. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. Bielsko-Biała.
 
4.
Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi. [Dz. U. 1993, nr 61, poz. 287].
 
5.
Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych. http://www.cie.gov.pl. [26.06.2011].
 
6.
Żelazo A. Współpraca transgraniczna. http://www.pism.pl. nr 24(212). [15.05.2011].
 
7.
Wojciechowski S. (2000). Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław.
 
8.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.(2007).Warszawa.
 
9.
Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych. [Dz. U. z dnia 26 września 2007 r.].
 
10.
Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych. [Dz. U. 2007 nr 85 poz. 568].
 
11.
Sprawozdanie z działalności Straży Granicznej w 2010 r., portal intranetowy Straży Granicznej. www.bas.pl, [15.05.2011].
 
12.
Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej.
 
13.
[Dz. U. z 2005 r. z późn. zm.].