PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (575-590)
Wyznaczanie wypadkowej dyslokacji elementów aktywnych rejonowego systemu bezpieczeństwa
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (18)
1.
Kołodziński E. (2009), Model Podstawowej Jednostki Organizacyjnej nSystemu Bezpieczeństwa Kraju, Czasopismo internetowe „Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa”,.
 
3.
Kołodziński E., Zapert P. (2011), System ekspertowy - analityka bezpieczeństwa regionu, XXV Międzynarodowa Konferencja NaukowoTechniczna EKOMILITARIS 2011 nt. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Praca zbiorowa pod redakcją gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka i płk. rez. dr. inż. Jarosława Wasilczuka, Zakopane, s. 288-303.
 
4.
The Apache Software Foundation (2011): Apache Maven Current version User Guide, Los Angeles, CA, The Apache Software Foundation.
 
5.
A Java API to interact with MATLAB Developer’s Guide,.
 
7.
Michalik K. (2006), PC-Shell Szkieletowy System Ekspertowy, Część 2, Podręcznik Inżyniera Wiedzy, Katowice, Aitech.
 
8.
Starosta B. (2006), Java Native Interface– łączenie Javy i C/C++, Software Developer’s Journal 8/2006, Warszawa, Software - Wydawnictwo Sp.z o.o..
 
9.
JBossTM The Professional Open Source Company (2006): The JBoss 4 Application Server J2EE Reference, Atlanta, Georgia, JBoss, Inc..
 
10.
SunMicrosystems, Inc. (2004): Java™RemoteMethodInvocation Specification, Santa Clara, California, Sun Microsystems, Inc..
 
11.
NASA World Wind Java SDK webpage,.
 
13.
Coté (2009): JAAS in action, http://www.jaasbook.com/ [2.06.2011].
 
14.
Goodarzi N. (2008), Develop JAAS Security on JBoss application serv23 Kołodziński E., 2002 er, http://www.javadev.org/files/J... [2.06.2011].
 
15.
Burke B., Monson-Haefel R. (2007), Enterprise Java Beans 3.0, Gliwice, Wydawnictwo Helion (oryg.: Enterprise JavaBeans 3.0, 5th Edition, Sebastopol, California 2006, O’Reilly Media, Inc.).2.
 
16.
Bauer C., King G. (2007), Java Persistence with Hibernate, Greenwich, Manning Publications Co.
 
17.
The MathWorks, Inc. (2002), Fuzzy Logic Toolbox For Use with MATLAB®, Natick, Massachusetts, The MathWorks, Inc.
 
18.
Kołodziński E. (2002), Symulacyjne metody badania systemów, Warszawa, Wydawnictwo naukowe PWN.
 
Journals System - logo
Scroll to top