PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (201-219)
Zaangażowanie kadry zarządzającej w społecznie odpowiedzialne strategie biznesowe, szanse i zagrożenia
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Coraz większa grupa społeczeństwa uważa, że społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i zrównoważony rozwój (ZR) wpłynęły na sposób funkcjonowania biznesu w Polsce. Podkreśla się, że do głównych przeszkód we wdrażaniu CSR należy brak zrozumienia idei przez kadrę zarządzającą i postrzeganie CSR jako działania sponsoringowe. Wśród korzyści związanych z CSR i zrównoważonym rozwojem, osiągniętych przez organizacje wymieniane są wewnątrzfirmowe, jak też pozafirmowe wartości, podniesienie poziomu zaangażowania pracowników oraz zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej społecznie. W opracowaniu poruszono znaczenie zagadnienia procesu budowania wartości przedsiębiorstwa przez CSR, roli menedżerów w kształtowaniu nowych kompetencji i podejścia do CSR jako realnego elementu strategii przedsiębiorstwa, marketingu, brandingu, badań i rozwoju, innowacji. Przedsiębiorstwa, świadomie dążąc do zrównoważonego rozwoju, muszą zacząć od zdefiniowania swojego wpływu na otoczenie – zarówno tego negatywnego, jak i pozytywnego, wyrażonego między innymi w raportowaniu dobrych praktyk CSR. Celem artykułu jest określenie transformacyjnego CSR nastawionego na zmiany dotychczasowych modeli biznesowych oraz określenie znaczenia kadry zarządzającej w zakresie społecznej odpowiedzialności.
 
REFERENCJE (28)
1.
Adamczyk J., Nitkiewicz T. (2007). Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, s. 27.
 
2.
Amini M., Bienstock C.C. (2014). Corporate sustainability: An integrative definitione and framework to evaluate corporate practice and guide academic research, „Journal of Cleaner Production” 76, s. 12–19.
 
3.
Anguelov K. (2019). Research for Usefulness of Agile Methods in Creative Business, International Conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CREBUS), Sandanski, Bulgaria, s. 1–5.
 
4.
Ashrafi M., Magnan G.M., Adams M., Walker T.R. (2020). Understanding the Conceptual Evolutionary Path and Theoretical Underpinnings of Corporate Social Responsibility and Corporate Sustainability, „Sustainability” 12(3), s. 760.
 
5.
Burchell J. (2008). The Corporate Social Responsibility Reader, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, s. 111–118.
 
6.
CSR Consulting, SDGs w praktyce. Przewodnik dla Firm, CSR Consulting Warszawa 2016.
 
7.
Dymowski J., Szymańska M. (2009). CSR Raport Specjalny. Społeczna odpowiedzialność biznesu, „Brief”, s. 2.
 
8.
EY, Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych 2017, Fundacja Firmy Rodzinne, Warszawa 2017.
 
9.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Menedżerowie/Menedżerki 500. Badanie GoodBrand oraz FOB, Warszawa 2010.
 
10.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Menedżerowie CSR 2020. Warszawa 2020.
 
11.
Griffin R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, https://www.iftf.org/uploads/m..., Future Work Skills 2020 [dostęp: 9.05.2021].
 
13.
Jabłoński A. (2008). Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 
14.
Jabłoński A. (2010). Zrównoważony rozwój a zrównoważony biznes w budowie wartości przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, OTTIMA plus Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza, s. 16.
 
15.
Koźmiński A.K. (2013). Ograniczone przywództwo, Studium empiryczne, Poltex, Warszawa.
 
16.
Liczmańska-Kopcewicz K., Mizera K., Pypłacz P. (2019). Corporate Social Responsibility and Sustainable Development for Creating Value for FMCG Sector Enterprises, „Sustainability” 11(20), s. 5808.
 
17.
Luoma-Aho, V. (2015). Understanding Stakeholder Engahgement: faith folders, Hateholders and fakeholders, „Research Journal of the Institute for Public Relations”, 1.
 
18.
Łukasiński W. (2010). Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 10.
 
19.
Matten D.J. Moon (2008). Implicit and explicit CSR: A conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility, „Acad. Manag. Rev” 33, 404–424.
 
20.
Marcinkowska M. (2010). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne – aspekty teoretyczne, „Przegląd Organizacji”, 10.
 
21.
Park S.B. (2018). Multinationals and sustainable development: Does internationalization develop corporate sustainability of emerging market multinationals?, „Bussiness Strategy Environment”, 27, s. 1514–1524.
 
22.
Platforma SDG Sustainable Development Goals, https://www.un.org.pl, „Cele Zrównoważonego Rozwoju” [dostęp: 4.05.2021].
 
23.
Schaltegger S., Hansen E.G., Lüdeke-Freund F. (2016). Business Models for Sustainability: Origins, Present Research, and Future Avenues, „Organ. Environ” 29, s. 3–10.
 
24.
Shuili D., Goksel Y., Bstieler L. (2016). Sustainability, Social Media Driven Open Innovation, and New Product Development Performance, „Journal of Product Innovation Management” 33, s. 3–37.
 
25.
Stawicka E. (2017). Sustainable development and the business context of CSR benefits on the Polish market, „Oeconomia” 16(3), s. 73–81.
 
26.
Stawicka E. (2021). Sustainable Development in the Digital Age of Entrepreneurship, „Sustainability” vol. 13, nr 8, s. 1–11.
 
27.
Sroka R. (2021). Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu. Poltex, Warszawa.
 
28.
Turker D. (2009). How Social Responsibility inluences Organizational Commitment, „Journal of Business Ethics” 89, s. 189–204.
 
Journals System - logo
Scroll to top