PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (247-265)
Źródła występowania zjawiska mobbingu a zarządzanie organizacjami
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Poważnym problemem w zarządzaniu organizacją jest występowanie zjawiska mobbingu. Źródeł występowania mobbingu w miejscu pracy można upatrywać wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w częstotliwości występowania konfliktów w organizacji. Nie bez znaczenia jest również społeczna świadomość występowania tego zjawiska w zarządzaniu organizacją. Biorąc pod uwagę klimat społeczny i organizacyjny w miejscu pracy, a w szczególności panującą atmosferę oraz relacje między pracownikami i na płaszczyźnie przełożony – pracownik, możemy wskazać trzy rodzaje czynników mogących wpływać na występowanie tej patologii. Są to czynniki obiektywne, subiektywne i mieszane. Duże znaczenie mają również cechy osobowościowe zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników oraz komunikacja interpersonalna w organizacji.
 
REFERENCJE (5)
1.
Czemierowska E. (2006). Jak radzić sobie z agresją i przemocą. Niezbędnik nauczyciela, Profile spółka z o.o., Warszawa.
 
2.
Leymann H., Gustafsson A. (1996). Mobbing at work and the development of post – traumatic stress disorders, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 5(2), [w:] D. Merecz, A. Mościcka, M. Drabek (2005). Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania, Łódź.
 
3.
Marciniak J. (2008). Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
4.
Wynne R., Clarkin N., Cox T. (1995). Guidance on the prevention of violence at work. Draft report for the European Commission, DG-V, cyt. za D. Merecz, A. Mościcka, M. Drabek (2005). Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania, Łódź.
 
5.
Kratz H.J. (2007). Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie, Onepress, Gliwice.