PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (273-286)
Bakterie z rodzaju Staphylococcus – współczesne zagrożenie dla zdrowia?
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Gronkowce są bakteriami wchodzącymi w skład naturalnej mikroflory człowieka i zwierząt. Rodzaj Staphylococcus obejmuje aktualnie 46 gatunków i 24 podgatunki. Część gatunków dotychczas izolowana była tylko od zwierząt i dla nich może być chorobotwórcza. Częstym czynnikiem etiologicznym wielu chorób jest Staphylococcus aureus, który może być izolowany prawie z każdego rodzaju materiału klinicznego i weterynaryjnego. Pozostałe gatunki należące do rodzaju Staphylococcus stanowią również przyczynę wielu schorzeń u ludzi i zwierząt, dzięki wytwarzanym licznym czynnikom wirulencji. Badania ostatnich lat wskazują na coraz większy udział gronkowców koagulazoujemnych (CNS) w wywoływaniu bardzo groźnych zakażeń oportunistycznych i coraz częściej są one czynnikiem etiologicznym zakażeń szpitalnych. Pomimo, że nie wytwarzają wielu czynników zjadliwości, które wytwarza S. aureus, często są oporne na antybiotyki i biocydy oraz tworzą biofilm w różnych niszach ekologicznych, co może przyczyniać się do ich rozprzestrzeniania i osiągnięcia sukcesu, jako patogenów oportunistycznych. Gronkowcowa enterotoksyna typu B (SEB) została uznana przez CDC (Center for Disease Control) jako potencjalny czynnik broni biologicznej. Gronkowce dzięki swojej dostępności i powszechności mogą stać się źródłem zainteresowania początkujących grup terrorystycznych. Zakażenia wywołane zjadliwymi i wielolekoopornymi szczepami gronkowców mogą przynieść duże straty zarówno wśród istot żywych, jak i w całej gospodarce (agroterroryzm).
 
REFERENCJE (30)
1.
Bartoszewicz-Potyrała, M., Przondo-Mordarska A. (2002). Cechy gronkowców koagulazoujemnych warunkujące ich chorobotwórczość. Post. Microbiol., 41, 4, 351-366.
 
2.
Binek, T. (2013). Bakterie z rodzaju Staphylococcus – współczesne zagrożenie.
 
3.
Bioterroryzm Epimilitaris 2013. Red. nauk. Piątek Z., Zdrojewski A. 117-126.
 
4.
Dzierżanowska, D. (2009). Antybiotykoterapia praktyczna. 5th edn. α-medica Press, Bielsko-Biała.
 
5.
Euzeby, J.P. (2012). List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN). (http://www.bacterio.cict.fr/s/....).
 
6.
Ferry, T., Perpoint, T., Vandenesch, F., Etienne, J. (2005). Virulence determinants in Staphylococcus aureus and their involvement in clinical syndromes. Curr. Infect. Dis. Rep., 7, 6, 420-8.
 
7.
Fijałkowski, K., Czernomysy-Furowicz, D., Ferlas, M.(2008). Staphylococcus aureus kontra układ immunologiczny. Post. Mikrobiol., 47, 2, 497-501.
 
8.
Gandra, E.A., Silva, J.A., Macedo, M.R.P., Arauno M.R., Mata M.M., Silva W.P., 2005. Biochemical differentiation among S. aureus, S. intermedius and S. hyicus isoleted from bovines with subclinical mastitis. Archives of Veterinary Science, 10, 1, 75-81.
 
9.
Harris, L.G., Foster, S.J., Richards, R.G. (2002). An introduction to Staphylococcus aureus and techniques for identifying and quantifying S. aureus adhesions in relation to adhesion to biomaterials: review. European Cells and Material, 4, 39-60.
 
10.
Kot, B., Binek, T., Piechota, M., Wolska, K.M., Zdunek, E., Płatkowska, K. (2013). Virulence factors and ability of staphylococci from bosine milk and the cowshed environment to biofilm formation. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16, 639-645.
 
11.
Kot,B., Piechota, M., Antos-Bielska, M., Zdunek, E., Wolska, K.M., Binek, T., Olszewska, J., Guliński, P., Trafny, E.A. (2012). Antimicrobial resistance and genotypes of staphylococci from bovine milk and the cowshed environment. Polish Journal of Veterinary Sciences, 15, 741-749.
 
12.
Kot, B., Piechota, M., Wolska, K. M., Frankowska, A., Zdunek, E., Binek, T., Kłopotowska, E., Antosiewicz M. (2012). Phenotypic and genotypic antimicrobial resistance of staphylococci from bovine milk. Polish Journal of Veterinary Sciences, 15, 677-683.
 
13.
Kozieł, J., Maciąg-Gudowska, A., Potempa, J. (2008. Staphylococcus aureus jako wewnątrzkomórkowy patogen komórek układu immunologicznego. Post. Microbiol., 47, 3, 393-399.
 
14.
Lowy, F.D. (1998). Staphylococcus aureus infections. N. Engl. J. Med., 339, 520-532.
 
15.
Malinowski, E., Lassa, H., Tomaszewska, J., Małkińska-Horodyska, M. (2011). Phenotypical identification of atypical Staphylococcus aureus strains isolated from milk of cows from one herd. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 55, 211-215.
 
16.
Murray, P.R., Rosenthal, K.S., Pfaller, M.A. (2011). Medical Microbiology. Redakcja wydania polskiego: Przondo-Mordarska A., Martirosian G., Szkaradkiewicz A. Mikrobiologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.
 
17.
Nowicka, J., Bartoszewicz, M., Rygiel, A. (2012). Czynniki wirulencji i chorobotwórczości gronkowców koagulazo-ujemnych. Forum Zakażeń, 3(2), 71-77.
 
18.
Otto, M. (2004). Virulence factors of the coagulase-negative staphylococci. Frontiers in Bioscience, 9, 841-863.
 
19.
Parisi, J.T. (1985). Coagulase negative staphylococci and the epidemiological typing of Staphylococcus epidermidis. Microbiol. Rev., 49, 126-139.
 
20.
Piessens, V. (2011). Epidemiology and characterization of cagulase-negative Staphylococcus species from dairy farms. PhD Thesis. Ghent University, Belgium.
 
21.
Piette, A., Verschraegen, G. (2009). Role of coagulase-negative staphylococci in human disease. Vet. Microbiol., 134 (1-2), 45-54.
 
22.
Podkowik, M., Bania, J., Schubert, J., Bystroń, J. (2014). Gronkowce koagulazo-ujemne: nowe zagrożenie dla zdrowia publicznego? Życie Weterynaryjne, 89 (1), 60-66.
 
23.
Riesen, A., Perreten, V. (2010). Staphylococcus rostri sp. nov., a haemolytic bacterium isolated from the noses of healthy pigs. Int. J. Syst. Evol. Micr. 60, 2042-2047.
 
24.
Rybicki, Z., Tomaszewski D. (2011). Antybiotykoterapia ciężkich zakażeń u chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii. Pol Merk Lek, 30(179), 338-341.
 
25.
Sadowska, B., Różalska, B. (2010). Gronkowce – na co jeszcze je stać? Post. Mikrobiol., 49, 3, 173-178.
 
26.
Skerman, V.B.D., McGowan, V., Sneath, P.H.A. (1980). Approved lists of bacterial names. Int. J. Syst. Bacteriol., 30, 225-420.
 
27.
Stanley, J., Amagai, M. (2006). Pemphigus, bullous impetigo, and the staphylococcal scaled skin syndrome. N. Engl. J. Med., 355, 1800-10.
 
28.
Supré, K., Haesebrouck, F., Zadoks, R.N., Vaneechoutte, M., Piepers, S., De Vliegher, S. (2011). Some coagulase-negative Staphylococcus species affect udder health more than others. J. Dairy Sci., 94, 5, 2329-2340.
 
29.
Taponen, S., Supré, K., Piessens, V., Van Coillie, E., De Vliegher, S., Koort, J.M. (2012). Staphylococcus agnetis sp. nov., a coagulase-variable species from bovine subclinical and mild clinical mastitis. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 62, 1, 61-65.
 
30.
Bakterie z rodzaju Staphylococcus – współczesne zagrożenie dla zdrowia Wilderström, M., Wiström, J., Siöstedt, A., Monson, T. (2012). Coagulase‑negative staphylococci: update on the molecular epidemiology and clinical presentation, with a focus on Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus saprophyticus. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 31(1), 7-20.
 
Journals System - logo
Scroll to top