PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi

Etyka wydawnicza

 
Kodeks Etyczny WydawnictwaEtyka publikacji i stwierdzenie nadużycia

Wydawnictwo Akademii Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie ma na celu zapewnienie etyki i jakości publikacji naukowych. Dlatego dotrzymanie norm zachowań etycznych jest obowiązkowym dla wszystkich zaangażowanych stron: autorów, recenzentów i redaktorów.Redakcja Wydawnictwa musi:

Bronić i promować wolności wypowiedzi.
Utrzymywać integralność zapisu akademickiego.
Wykluczać potrzeby komercyjne, które naruszają standardy intelektualne i etyczne.
Zapewnić, że wszystkie publikowane raporty i opinie z badań zostały zweryfikowane przez odpowiednio wykwalifikowanych recenzentów (w tym statystycznego w stosownych przypadkach).
Zapewnić, że odpowiedni recenzenci są wybierani dla zgłoszonych materiałów (czyli osoby, które są w stanie ocenić pracę i są wolne od dyskwalifikujących ich konkurencyjnych interesów).
Zaadoptować systemy do wykrywania plagiatów (na przykład: oprogramowania szukające podobnych tytułów) w złożonych materiałach.


Odpowiedzialność Redakcji

Aktywne poszukiwania opinii autorów, czytelników, recenzentów i członków rad redakcyjnych na temat sposobów poprawy procesów wydawniczych czasopisma.
Przyjąć systemy weryfikacji autorstwa lub współautorstwa, które promują dobre praktyki (czyli takie systemy, które rzeczywiście określałyby, kto stworzył artykuł) oraz zapobiegałyby nadużyciom (np.: zjawiskom ghost and guest authors).
Redaktorzy mają pełną odpowiedzialność i uprawnienia do odrzucenia / akceptacji artykułu.
Redaktorzy odpowiadają za treści i ogólną jakości publikacji.
Redaktorzy powinni opierać swoje decyzje jedynie na znaczeniu tematu, jakości pracy (włączając w to strukturę artykułu i jasność wypowiedzi), mocy i znaczeniu argumentów, oryginalności argumentów, wkładu w budowę teorii i zasobie wiedzy w dziedzinie mediów i komunikacji.
Redaktorzy powinni zadbać o zachowanie anonimowości recenzentów.
Redaktorzy powinni upewnić się, że cały publikowany materiał badawczy jest zgodny z wytycznymi etycznymi.
Redaktorzy powinni podejmować działania, jeśli podejrzewają wykroczenia w obszarze podejmowania decyzji , co do akceptacji lub odrzucenia publikacji materiału i podjąć wszelkie możliwe racjonalne próby rozwiązania problemu.
Redaktorzy są odpowiedzialni za dotrzymanie terminów publikacji i powinni współpracować z wydawnictwem na każdym etapie procesu publikacji.
Redaktorzy powinni zapobiegać powstawaniu wszelkich konfliktów interesów pomiędzy pracownikami, autorami, recenzentami i członkami Rady.


Bibliografia:

COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors. http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
 
Journals System - logo
Scroll to top