PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi

Intercultural Сommunication

 
Czasopismo „Intercultural Сommunication” (ISSN - 2451-0998; e-ISSN - 2543-7461) to naukowy półrocznik Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, wydawany od 2016 roku.
Celem czasopisma w warunkach wzrastającej globalizacji i intensyfikacji migracji, było zapewnienie skutecznej, międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń podstawowych i stosowanych z dziedziny komunikacji międzykulturowej w obszarach nauk społecznych i humanistycznych (antropologia kulturowa, socjologia, filozofia, filologia, historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, nauki prawne, pedagogika, psychologia, religioznawstwo, itd.).
W czasopiśmie publikowano wyniki badań naukowych, opartych na:
- klasycznym rozumieniu pojęcia „komunikacja międzykulturowa” – komunikacja międzynarodowa, międzynacjonalna, "międzyetniczna”,
- funkcjonalnym rozumieniu pojęcia „komunikacja międzykulturowa” – komunikacja między przedstawicielami różnych systemów norm zachowania, norm moralnych, wartości, stylów życia, zwyczajów i itp. różnych grup społecznych (na przykład, kultury miejskiej i wiejskiej, kultury pokoleń, kultury organizacji itd.).
Artykuły, polemiki, recenzje i doniesienia naukowe wpisywały się w 4 obszary tematyczne:
1) obszar porównawczy,
2) obszar strukturalno-funkcjonalny,
3) obszar symboliczny,
4) obszar metodologiczny – pomiar komunikacji międzykulturowej.
Materiały były publikowane w językach: angielskim, polskim, włoskim, słowackim, ukraińskim, rosyjskim.
Wszystkie opublikowane prace objęte licencją Creative Commons (CC BY-SA).

Archiwum:
 
Journals System - logo
Scroll to top