PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
ROZDZIAŁY
Prawa podstawowe
27-42
Respektowanie praw człowieka w działalności administracji publicznej
Prawa człowieka podlegające ochronie ze strony administracji publicznej